MeritveMeritve električnih instalacij in strelovodnih naprav

S strokovno usposobljenimi sodelavci opravljamo meritve električnih instalacij in strelovodnih naprav.
Priporočamo vam, da se opravijo meritve električnih instalacij in zaščita pred nevarnostjo električnega toka porabnikov:

  • pred pričetkom uporabe novih električnih instalacij ali priključitvi strojev in naprav
  • po spremembi instalacij
  • po večjem vzdrževanju (remontu)
  • po premestitvi strojev in električnih instalacij
  • periodično ob periodičnih pregledih delovne opreme
  • periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen instalacij.

 

 Meritve strelovodnih naprav se priporočajo:

  • po namestitvi novih strelovodnih instalacij in ozemljil
  • po udaru strele
  • po predelavi ali popravilu
  • periodično.
Nahajate se: Domov Storitve Meritve električnih instalacij in strelovodnih naprav