O NAS

Smo zanesljiva ekipa izkušenih, strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih s področja strojništva, kotlovništva in elektrotehnike. Naša znanja s področja dela nenehno nadgrajujemo in se dodatno usposabljamo ter uvajamo sodobne reštve. Sodelujemo z mnogimi podjetji in javnimi institucijami ter preko projekta OVE objekt-energetsko razvojna pisarna Ljutomer sodelujemo pri dvigovanju zavesti in osveščanju ljudi k uporabi trajnostnih virov energije in manjši ter učinkovitejši rabi energije.

Podjetje M-Energetika je bilo ustanovljeno leta 2008 in sicer se je dotedanji energetski oddelek velikega podjetja Mure d.d. preoblikoval v samostojno podjetje. Podjetje se je sprva ukvarjalo z dejavnostmi priprave in vodenja investicij, upravljanja z nepremičninami (plin, električna energija), oskrbo s toploto in tehnološko paro tovarne Mura d.d., sčasoma pa razvijalo dodatne sorodne dejavnosti. Prevzeli smo odgovornost pri urejanju in dobavi električne energije in energentov za nemoteno delovanje družb, delujočih v nekdanjih objektih Mure. Vodili smo prenovo transformatorskih postaj in izvedbo novih odjemnih mest za posamezne družbe.

Danes je podjetje prilagodljiva in k odjemalcu usmerjena družba, ki širi celovito oskrbo z energijo in storitvami za javni sektor, industrijo, gospodarsko zaokrožena območja in novo nastajajoče poslovne cone.

Poslanstvo podjetja je biti zanesljiv partner in zagotavljati kakovostne in celovite rešitve, razvijati dejavnost na trdnih temeljih in na dolgoročnem sodelovanju – v zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in ob varovanju okolja.

Naša vizija je na območju Slovenije postati prepoznaven in pomemben ponudnik celovitih rešitev na področju oskrbe s toploto, tako za manjše odjemalce kot za velike poslovne partnerje, ki iščejo sinergijske učinke na področju zagotavljanja virov toplote iz OVE.
Pri načrtovanju in izvajanju investicij v nove sisteme in pri posodobitvah obstoječih energetskih sistemov bomo upoštevati trajnostni razvoj in dajali prednost obnovljivim virom energije. Uporabljali bomo najsodobnejše rešitve in sodelovali pri informiranju in osveščanju javnosti pri uporabi obnovljivih virov energije.

EKIPA

FRANJO KARLOVČEC

DIREKTOR, inženir elektrotehnike in energetike

DEJAN HORVAT

PREGLEDNIK ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV

LEONARDO VOZLIČ

ELEKTROTEHNIK - ENERGETIK, monter elektro inštalacij

BENJAMIN KARBA

ELEKTROTEHNIK - ENERGETIK, upravljalec energetskih naprav

SAMO KARLOVČEC

ELEKTROTEHNIK - ENERGETIK, upravljalec energetskih naprav