O nas

Biti zanesljiv partner in zagotavljati kakovostne in celovite rešitve, razvijati dejavnost na trdnih temeljih in na dolgoročnem sodelovanju – v zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in ob varovanju okolja.

Na območju Slovenije postati prepoznaven in pomemben ponudnik celovitih rešitev na področju oskrbe s toploto, tako za manjše odjemalce kot za velike poslovne partnerje, ki iščejo sinergijske učinke na področju zagotavljanja virov toplote iz OVE.

Novice

FKÜPER ZA BOLJŠE OKOLJE

FKÜPER za boljše okolje - RIS Dvorec Rakičan (ris-dr.si)

Reference

Osnovna šola Veržej

Energetska obnova stavbe vključno z pregledom in meritvami el. inštalacije

SIBON Wine & Spa resort

Pregled, preizkus in meritve električne inštalacije z izdajo poročila

Poslovna stavba Cleangrad d.o.o.

Celotna elektroinštalacijska dela na poslovni stavbi vključno z meritvami ter izdajo  poročil in certifikatov

Vse reference

Partnerji