Pregled, preizkus in meritve električne inštalacije z izdajo poročila