REFERENCE

S strokovno usposobljeno ekipo upravljamo, nadzorujemo in vzdržujemo vročevodne in parne kotle, kogeneracijske naprave, kompresorske in hladilne naprave ter pomožne naprave in opremo. Izvajamo tudi vsa elektroinštalacijska dela ter meritve vključno z izdelavo poročila.

Osnovna šola Veržej

Energetska obnova stavbe vključno z pregledom in meritvami el. inštalacije

SIBON Wine & Spa resort

Pregled, preizkus in meritve električne inštalacije z izdajo poročila

Poslovna stavba Cleangrad d.o.o.

Celotna elektroinštalacijska dela na poslovni stavbi vključno z meritvami ter izdajo  poročil in certifikatov

Gostišče STARI HRAST

Energetska obnova, elektroinštalacijska dela na poslovni stavbi vključno z meritvami ter izdajo poročil

KRKA d.d.

Pregledi in meritve električnih inštalacij ter pregled in meritve strelovodnega sistema vključno z izdajo poročila

ARKO d.o.o.

Celotna elektroinštalacijska dela na novem poslovnem objektu vključno z meritvami in izdajo poročila

Terme Banovci

Pregledi in meritve električnih inštalacij, elektroinštalacijska dela

Sava Hotel & Resorts - Termalni park Terme Ptuj

Izdelava in montaža novega razdelilnika v termalnem parku Term Ptuj

Sava Hotel & Resorts - Meritve

Pregledi, preizkusi in meritve električnih in strelovodnih inštalacij z izdelavo celotnega poročila in odpravo napak. Meritve izvajamo v vseh kompleksih Sava Resorts & Hotels ( Bled, Portorož, Radenci, Moravci, Ptuj,…)

Sava Hotels & Resorts - Zdravilišče Radenci

Zamenjava in optimizacija razsvetljave:

  • hotel Radin
  • hotel Izvir
  • bazenski kompleks
  • terapije

Hiša Ana

Celotna elektroinštalacijska dela

OŠ in Vzgojni dom Veržej

Energetska obnova objekta

CSO Ormož

Zamenjava varnostne razsvetljave

Farmtech d.o.o. - obrat 1

Elektroinštalacijska dela in optimizacija razsvetljave v novem prizidku proizvodne hale

Stanovanjska soseska, Ljutomer

Ogrevanje večstanovanjskih objektov v Ljutomeru (Postružnikova ulica, ulica Slavka Osterca, Volkmerjeva ulica, Ormoška ulica, Stari trg, Glavni trg, …)

Kompleks nekdanje Mure

Kotlovnica, 25 MW:

Kotlovnica Radenska d.d.

Radenska d.d., Radenci: kogeneracijska enota 4x 49 kW

Kotlovnica poslovni objekt Prešernova 29a, Ljutomer:

kogeneracijska enota 50 kW in 20 kW, kotel 500 kW