Celotna elektroinštalacijska dela na poslovni stavbi vključno z meritvami ter izdajo  poročil in certifikatov