Pregledi, preizkusi in meritve električnih in strelovodnih inštalacij z izdelavo celotnega poročila in odpravo napak. Meritve izvajamo v vseh kompleksih Sava Resorts & Hotels ( Bled, Portorož, Radenci, Moravci, Ptuj,…)