Pregledi in meritve električnih inštalacij ter pregled in meritve strelovodnega sistema vključno z izdajo poročila