Celotna elektroinštalacijska dela na novem poslovnem objektu vključno z meritvami in izdajo poročila