Pregledi in meritve električnih inštalacij, elektroinštalacijska dela